หากอสุจิมีความผิดปกติควรทำอย่างไร


      

หากอสุจิมีความผิดปกติควรทำอย่างไร ???


โดยปกติการตรวจน้ำอสุจิมักมีความแปรปรวนตามช่วงเวลา ฤดูกาล ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติให้ตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน ถ้ายังผิดปกติอยู่ก็ต้องหาสาเหตุโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ รวมไปถึงการเจาะเลือดเพื่อหาระดับฮอร์โมนว่าผิดปกติมากน้อยเพียงใด

ทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
นพ. ศุภชัย สมิทธิเมธินทร์ 
พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์ 
นพ. กฤตยะ กฤตย์ประชา