แนวทางรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก


      

การรักษาโดยทั่วๆไป ได้แก่ การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นอนหลับให้เพียงพอ อย่าเครียด งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แต่งงานและรับมีบุตรโดยเร็วโดยเฉพาะอายุฝ่ายหญิงที่เกิน 35 ปีครับ

การรักษาเฉพาะ ขึ้นอยู่กับสาเหตุ

สาเหตุ การรักษา
ท่อนำไข่ตีบตัน ผ่าตัดแก้ไขหรือการทำเด็กหลอดแก้ว
ภาวะไข่ไม่ตก ควบคุมน้ำหนัก รับประทานชักนำให้ไข่ตก การรับบริจาคไข่ในกรณีไม่มีไข่
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติให้ใกล้เคียงปกติ
ความผิดปกติของมดลูก ผ่าตัดแก้ไข การตั้งครรภ์แทนในกรณีที่มดลูกมีความผิดปกติมาก
น้ำอสุจิผิดปกติ การให้ยาปฏิชีวนะ การฉีดอสุจิเข้าในโพรงมดลูก (การผสมเทียม) การรับบริจาคอสุจิ
ไม่พบสาเหตุ รับประทานยาชักนำให้ไข่ตก การฉีดอสุจิเข้าในโพรงมดลูก การทำเด็กหลอดแก้ว

อย่างไรก็ตามการรักษาดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ซึ่งคงต้องมาปรึกษาแพทย์อีกครั้งว่าจะใช้วิธีใดที่เหมาะสมที่สุด

 

ทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นพ. ศุภชัย สมิทธิเมธินทร์
พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์
นพ. กฤตยะ กฤตย์ประชา