การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกหรือการผสมเทียมคืออะไรและทำอย่างไร


      

การผสมเทียม (IUI = IntraUterine Insemination) เป็นการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการเพื่อล้างแบคทีเรียและสารต่างๆ ออก คัดเอาแต่เชื้อที่แข็งแรงฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยเลียนแบบธรรมชาติ วิธีนี้เหมาะสำหรับฝ่ายหญิงที่มีท่อนำไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง น้ำเชื้อปกติหรืออ่อนเล็กน้อย อัตราความสำเร็จประมาณร้อยละ 5-10 ต่อรอบการรักษา ซึ่งอาจจะดูว่าโอกาสสำเร็จค่อนข้างต่ำ แต่ก็ยังสูงกว่าไม่รักษาเลยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3 วิธีการนี้เป็นการรักษาที่ง่าย สะดวก ไม่สิ้นเปลือง ภาวะแทรกซ้อนต่ำ จึงมักเป็น

วิธีการทำให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าขึ้นขาหยั่งเหมือนกับการตรวจภายในทั่วๆ ไป แพทย์จะใส่เครื่องมือขยายช่องคลอดแล้วทำความสะอาดภายในช่องคลอดและปากมดลูก และจะโดยใช้ท่อเล็กๆ ดูดเอาเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมเรียบร้อยแล้ว สอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก หลังจากนั้นก็จะฉีดอสุจิเข้าไป ภายหลังการฉีดก็จะให้นอนพักผ่อนประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้นสามารถกลับไปทำงานตามชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ผู้รับบริการอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยบ้างภายหลังการฉีด สามารถรักษาด้วยยาแก้ปวดพาราเซตามอล

โดย พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์