ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา


      

ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ซิกา
Zika virus disease
ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ความรู้ทั่วไป


- เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) เมื่อปี พ.ศ. 2490 ในป่าซิกา ประเทศยูกันดา

- มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

- ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบรายงานการระบาดของโรคไข้ซิกาในประเทศบราซิล เฟรนช์โปลินีเซีย เอลซัลวาดอร์ เวเนซุเอลา และซูรินาม  ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดในทารกแรกเกิด  และอาการอักเสบของเส้นประสาท GBS (Guillain – Barre Syndrome) ในดินแดนที่มีการระบาด

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ณ วันที่ 31 ส.ค.2559) 
ที่มา: องค์การอนามัยโลก

ระยะฟักตัว


- มีระยะฟักตัว 4 - 7 วัน

อาการและอาการแสดง


- มีไข้ ปวดศีรษะ มีผื่นแดงแบบ maculopapular ที่บริเวณลำตัว  แขนขา  เยื่อบุตาอักเสบตาแดง (แต่ไม่มีขี้ตา) ปวดข้อ  อ่อนเพลีย  อาจจะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต  และอุจจาระร่วงการดูแลรักษา

- ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยารักษาเฉพาะ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดยปฏิบัติ ดังนี้การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไว้รัสซิกา