0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กระดูกสันหลัง

“ศูนย์กระดูกสันหลัง” (Advanced Spine Center) เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่ซับซ้อน อย่างการผ่าตัด “ Revision Spine ” (ผ่าตัดซ้ำในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน) พร้อมบูรณาการดูแลสอดประสานทุกขั้นตอน จากทีมแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งก่อนและหลังการรักษา เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ มุ่งสู่แนวทางคืนชีวิตปกติอย่างวันวาน
 
 ศูนย์กระดูกสันหลัง ถือเป็นศูนย์ฯ ที่รวบรวมกลุ่มแพทย์เฉพาะทางไว้หลายท่าน จุดแข็งข้อแรกจึงเป็นความสามารถในการผ่าตัดที่ครอบคลุมทุกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน อย่างฉีดยาเข้าเส้นประสาท-โพรงประสาท ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เปิดแผลเล็ก ไปจนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน อย่างผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในเด็กและผู้ใหญ่ และการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหลังจากเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนแล้ว (Fail back surgery) ที่สำคัญทีมแพทย์ทุกคนในศูนย์ฯ จะทำงานสอดประสานกันเป็นทีม โดยแพทย์ทุกคนต่างสามารถประเมินอาการ เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาได้ทันที เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด 
 
 
Revision Spine ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลพระรามเก้า เนื่องด้วยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุม ทำให้การผ่าตัดแก้ไข สามารถตอบต่อโจทย์สาเหตุได้อย่างครอบคลุมตามไป ซึ่งผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ จะมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทั่วไป คือทำการพูดคุยกับทีมแพทย์ เพื่อหาจุดลงตัวของการรักษา หยุดทานยาบางชนิดที่อาจส่งผลกับการผ่าตัด รวมไปถึงการฝึก/กระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัด

 

การทำงานของศูนย์กระดูกสันหลัง ไม่เพียงแต่จะสอดประสานกันเป็นทีมแค่ในกลุ่มแพทย์ของศูนย์ฯ เท่านั้น เพราะการรักษาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลร่วมกับทีมอายุรศาสตร์เพื่อเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมเพื่อรับการผ่าตัด การฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่สำคัญก่อนและหลังการผ่าตัด ทีมแพทย์ทุกคนจะมีการ Conference รวมไปถึง Discuss ปรึกษากันเป็นระยะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ บนหลักการของ ‘Academic Center’ รักษาตามความเหมาะสมในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย มากกว่าจะมุ่งเน้นใช้เพียงการผ่าตัดอย่างเดียวนั่นเอง


แพทย์ประจำศูนย์กระดูกสันหลัง

ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลัง
นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง
นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 
ศูนย์กระดูกสันหลัง (Advance Spine Center) เปิดให้บริการ  อาคาร A ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 1270 หรือ Line: @praram9hospital หรือคลิกที่นี่  https://lin.ee/vR9xrQs