0
Cart
Login | Register

Medical Centers

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเหงือกและฟัน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว รวมไปถึงความสวยงามที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพให้แก่ผู้รับบริการ
 

คลินิคทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
ทันตกรรมรากเทียม
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
ทันตกรรมบดเคี้ยวและขากรรไกร
ทันตกรรมรักษาโรคนอนกรน
 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 • ห้องหัตถการทันตกรรม
 • ห้องหัตถการทันตกรรมพร้อมระบบวิสัญญี
 • เครื่องถ่ายภาพรังสีฟัน
 • เครื่องถ่ายภาพรักสีกะโหลกศีรษะและใบหน้า
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากลได้รับมาตรฐาน JCI มาตรฐานระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Service

 • ตรวจ ปรึกษา และวางแผนการรักษา
 • ทำความสะอาดฟันด้วยเครื่องพ่นเกลือ
 • ขูดหินปูน, ขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ครอบฟัน
 • ฟอกสีฟัน (เลเซอร์ และชนิดฟอกที่บ้าน)
 • อินเลย์ , ออนเลย์ , วีเนียร์
 • ขัดฟัน , เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • อุดฟัน , ใส่ฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • ถอนฟัน
 • แบบติดแน่น ทั้งทางด้านหน้าฟันและด้านลิ้น
 • แบบถอดได้และจัดฟันแบบล่องหน
 • รักษาคลองรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก รวมถึงผ่าตัดเหงือก
 • เลเซอร์ตัดแต่งขอบเหงือก และลอกผิวเหงือกดำคล้ำ
 • ฟันปลอม
 • ครอบฟัน & สะพานฟัน
 • อวัยวะเทียม (ใบหน้าและขากรรไกร)
 • รากฟันเทียม
 • รากฟันเทียมยึดติดโหนกแก้ม
 • ผ่าฟันคุด
 • แก้ไขความผิดปกติกะโหลกศีรษะและใบหน้า
 • ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกรและใบหน้า
 • ผ่าตัดมะเร็งในช่องปาก
 • ผ่าตัดรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่
 • รักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกรและความเจ็บปวดของใบหน้า
 • เครื่องมือยืดคางและเปิดลำคอ
 • ผ่าตัดยืดคาง

Operating Hours

วันจันทร์ – วันเสาร์:

วันอาทิตย์:

8.00 – 20.00 น.

08.00 – 16.00 น.