0
Cart
Login | Register

Medical Centers

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากพระรามเก้า

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพระรามเก้าบริการให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยากอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์

Service

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก
  • ตรวจหาสาเหตุทั้งฝ่ายชายและหญิง เช่น การตรวจอสุจิ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอด สภาพของท่อนำไข่ การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย การตรวจระดับฮอร์โมนของรังไข่ เป็นต้น
  • การรักษาตามสาเหตุ เช่น การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำช็อกโกแลต เลาะพังผืด การตัดติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เป็นต้น
  • การรักษาภาวะบุตรยากเบื้องต้น เช่น การฉีดเชื้อผสมเทียม
  • การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
  • การช่วยปฏิสนธิด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI)
  • การใส่ตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูก
  • การตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGD)
  • การเจาะเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยในการฝังตัว(Assist Hatching)