0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

เป็นที่ชัดเจนว่าโรคเบาหวาน และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ นั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย ทำให้เราต้องสูญเสียบุคคลที่เรารักจากโรคแทรกซ้อน อย่างเช่น ไตวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, ติดเชื้อรุนแรงจากแผลเบาหวาน, โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น 
การรักษาให้ได้ผลดีปราศจากโรคแทรกซ้อน จำเป็นต้องมีแผนการรักษาอย่างดี ผู้ป่วยต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับโรคของตนเอง ต้องรู้จักการทะเลาะกับกิเลศการบริโภคเพื่อให้ตนเองปลอดภัย การมีวินัยในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีทัศนคติที่ดีว่าการเหน็ดเหนื่อยปฏิบัติตน จะมีประโยชน์ช่วยให้รอดพ้นจากโรคแทรกซ้อนได้ เมื่อมีความรู้อย่างดีและมีทัศนคติอย่างดีแล้ว สิ่งที่ยากที่สุด คือ นำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องวางแผนในการรักษาและควบคุมโรคควบคู่กันไปให้ได้ หากมีความรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้ จะไม่สามารถควบคุมโรคได้ดี
และส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และนักโภชนาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนยาวอย่างมีความสุข ตามคำมั่นสัญญาที่ว่า Healthcare you can trust

บริการต่าง ๆ

  • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
  • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
  • ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
  • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
  • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก โรงพยาบาลพระรามเก้า

ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310. 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์:เวลา 9.00 – 20.00 น.

วันอาทิตย์: เวลา 8.00 – 16.00 น.

โทร. 1270