0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วย และผู้มารับบริการ แบบองค์รวมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และ การฟื้นฟูสภาพ โดยประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

บริการต่าง ๆ

  • หน่วยงานกายภาพบำบัด(Rehabilitation Unit)
  • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular Rehabilitation Unit)
  • หน่วยงานสุขภาพและการกีฬา (Fitness & Sport Clinic)
  • หน่วยงานกิจกรรมบำบัด(Occupation therapy Unit)

เวลาทำการ

เปิดทุกวัน:

8.00 - 20.00