0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ศูนย์การแพทย์

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่มีความสำคัญในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุการตายที่พบมากที่สุด ประเทศไทยก็เช่นกันอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราสูงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเรื่อยมา รวมทั้งพบว่าเป็นสาเหตุการตายที่พบได้มากที่สุด

 

9 เรื่องเล่าจากเรื่องจริง"โรคหัวใจ"

โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้และได้เปิดบริการตั้งสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้านนี้มาตลอด เพื่อให้มีความพร้อมทั้งในด้านของการให้บริการที่ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้การบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยได้มีการเพิ่มศักยภาพในด้านบุคลากร (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ) เครื่องมือที่ทันสมัย ขยายขอบเขตงานในการดูแลผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งการส่งเสริมงานในด้านวิชาการการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ การดูแลเมื่อเกิดโรคตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดหลังการเกิดโรค จากศูนย์หัวใจจึงได้พัฒนาเป็นสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

เทคโนโลยี "S-Patch Cardio"

เครื่องมือวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รู้จัก S-Patch Cardio

“S-Patch Cardio” เป็นเครื่องมือวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจ หรือหัวใจวายเฉียบพลันได้  

ใช้ AI จับจังหวะการเต้นของหัวใจ

มีระบบการวิเคราะห์ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับจังหวะ และรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผล ทางคลินิก โดย AI algorithms สำหรับการวิเคราะห์ผลเบื้องต้นทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจสามารถตรวจสอบผลที่ได้รับและยืนยันผล หรือให้ความเห็นหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

เทคโนโลยีสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

เครื่องนี้มีน้ำหนักที่เบาเพียง 11 กรัม ปราศจากสายระโยงระยาง ใช้ติดตัวกับผู้ป่วยได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกอึดอัด ทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบนระบบ Cloud server และสามารถส่งข้อมูลไปถึงแพทย์หรือโรงพยาบาลได้โดยตรงด้วยสมาร์ทโฟนของผู้ใช้

ติดต่อสอบถาม สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310. 

โทรศัพท์ : 1270. 

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน:

7.00 - 20.00 น.