ศูนย์ตา หู คอ จมูก


ศูนย์ ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพระรามเก้าให้บริการดูแลรักษาโรคที่เกียวกับอวัยวะบริเวณ ตา หู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติม

บริการและการรักษา


ตรวจรักษาสายตา วัดความดันลูกตาและความโค้งกระจกตา
ตรวจรักษาโรคตาต่างๆ
ตรวจสายตาในเด็ก
สลายต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม
Yag-Laser treatment
Argon-Laser treatment
วัดลานสายตาด้วยเครื่อง Computer
ถ่ายภาพจอประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดในจอประสาทตา
 
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 20.00
อาทิตย์ 8.00 - 16.00