0
Cart
Login | Register

บริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ

วันที่โพสต์ 11 สิงหาคม 2021

วันที่โพสต์ 11 สิงหาคม 2021

"Hospitel" ห้องพักเฉพาะกิจ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อแต่ยังหาเตียงไม่ได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่สถานพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ห้องพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้

 

โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงได้เปิดบริการ Hospitel ขึ้นมาเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง หากได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลแล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่ Hospitel ก็จะสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้

 

โดยโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปิดบริการเป็น Hospitel จะต้องมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการรักษา 

รายละเอียด “Hospitel”

Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ห้องพักเฉพาะกิจ
็Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ VIE
ห้องพักสำหรับผู้ป่วยโควิด 19
ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ. พระรามเก้า
สอบถาม ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel