รพ.พระรามเก้าร่วมบริจาคการกุศล เนื่องในโอกาสวันมหิดล


      นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมบริจาคการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงถือเป็นสำนึกในพระเมตตาขององค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ “ทรงให้” ด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส  
นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ยังรับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลด้วย