กิจกรรมวันไตโลก 2561


      

รพ.พระรามเก้า
ขอเชิญชวนทุกท่านที่ใส่ใจสุขภาพ
เข้าร่วมงานกิจกรรม

"วันไตโลก 2561"

7 - 9 มีนาคม 2561
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 รพ.พระรามเก้า
เวลา 09.00 - 15.00 น.