รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018


      

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ


นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ในนามโรงพยาบาลพระรามเก้า จัดโดยนิตยสาร Business Plus ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในระดับของประเทศโดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล (The Ultimate Success in Disruptive World) โดยมีนพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุลและนพ.อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้