งานสัมมนาวิชาการ ไตใหม่ชีวิตใหม่


      


       นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จัดงานสัมมนาวิชาการ “ไตใหม่ชีวิตใหม่”  เพื่อให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการผ่าตัดเปลี่ยนไต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโรคไต และประชาชน  เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ โถงกลางชั้น 1โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เมื่อเร็วๆนี้