การตรวจสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอดCPET(VO2 MAX)

วันที่โพสต์ 7 เมษายน 2021

วันที่โพสต์ 7 เมษายน 2021

การตรวจสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอด (VO2 MAX)

ราคา : 5,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น