การตรวจเอกซเรย์จมูกและไซนัส (CT SCREENING SINUSES)

วันที่โพสต์ 9 พฤษภาคม 2020

วันที่โพสต์ 9 พฤษภาคม 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : แผนก หู คอ จมูก ชั้น 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์สรุปผล และไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
2. กรณีต้องการผลตรวจเป็น CD มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า