วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

วันที่โพสต์ 9 พฤศจิกายน 2020

วันที่โพสต์ 9 พฤศจิกายน 2020

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ราคา 3,490 บาท
โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์+วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 4,190 บาท

***รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1270