โปรแกรมคัดกรองมะเร็งตับ

วันที่โพสต์ 23 มิถุนายน 2020

วันที่โพสต์ 23 มิถุนายน 2020

เช็คสุขภาพตับด้วยเครื่อง FibroScan
ตรวจง่าย รู้ผลทันที ราคา 4,500 บาท

– ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว