แพคเกจส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้

วันที่โพสต์ 6 พฤษภาคม 2020

วันที่โพสต์ 6 พฤษภาคม 2020

เงื่อนไข
1. ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ก่อนส่องกล้องล่วงหน้า 48 ชม.
2. สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ -31 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า