9 ทันสุขภาพ Festival

วันที่โพสต์ 7 มิถุนายน 2021

วันที่โพสต์ 7 มิถุนายน 2021

การตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสามารถหาสาเหตุและความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น เพราะบางครั้งอาการของโรคอาจจะไม่มีสัญญาณใดๆแสดงเตือนก่อน สำหรับแพกเกจ 9 ทันสุขภาพ ได้ถูกออกแบบตามอายุและเพศของผู้ตรวจคัดกรองเพื่อให้ได้รับการแนะนำการดูแลและการรักษาอย่างถูกวิธี – สอบถามเพิ่มเติม โทร 1270 ต่อ 18051-2 / ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 8