โปรแกรมตรวจสุขภาพ Valentine’s Day 2021

วันที่โพสต์ 9 กุมภาพันธ์ 2021

วันที่โพสต์ 9 กุมภาพันธ์ 2021

โปรแกรมตรวจ Health of Love (Male-Female)

ราคา : 3,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจ Health of Sweet (Male)

ราคา : 7,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจ Health of Sweet (Female)

ราคา : 11,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)

ราคา : 1,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep) และคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast

ราคา : 4,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV

ราคา : 3,300 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast

ราคา : 3,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น