แพ็กเกจ “เพิ่มเติม” ครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า

วันที่โพสต์ 18 สิงหาคม 2021

วันที่โพสต์ 18 สิงหาคม 2021

แทนความห่วงใยที่อยากให้ทุกคนรู้ว่า “สบายดีหรือเปล่า?”

เปิดตัวแพ็กเกจตรวจสุขภาพดี ๆ ในราคาโดนใจ ฉลองครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า กับแพ็กเกจครอบคลุมการดูแลในทุกวัย อย่างละเอียดในทุกระบบของร่างกาย เพื่อให้คุณอุ่นใจ และปลอดภัย 

ตรวจ COVID 19

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19
รวมค่าแพทย์,ใบรับรองแพทย์
4,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ไม่รวมค่าแพทย์,ใบรับรองแพทย์​
3,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

ตรวจคัดกรอง

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti-HBs, และ  Anti-HBc
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เช่น ใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี
1,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ติน เพร็พ (Thin Prep) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดี โดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือผู้หญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
1,350 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ลิควิด เพร็พ (Liquid Prep) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดี โดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือผู้หญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
1,350 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (Ultrasound) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อและมะเร็งได้ดี
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
1,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (Ultrasound) และดิจิทัล แมมโมแกรม (Digital Mammogram) ซึ่งเป็นสองเทคนิคการตรวจที่สามารถตรวจหามะเร็งได้ดี แม้ในระยะแรก ๆ
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
3,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งสายพาน
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งสายพาน เพื่อทดสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่ตอบสนองขณะการออกกำลังกาย ซึ่งบางครั้ง อาจไม่พบความผิดปกติในขณะร่างกายหยุดพัก
เหมาะสำหรับ: นักกีฬาหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความเสี่ยงภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
2,500 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep) และมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ลิควิด เพร็พ (Liquid Prep) และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีดิจิทัล แมมโมแกรม (Digital Mammogram) แพ็คตรวจคู่เพื่ออุดความเสี่ยงโรคมะเร็งของคุณผู้หญิง
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
4,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพ ราคาสบายกระเป๋า 29 ปี รพ พระรามเก้า
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม (Thin Prep & Digital Mammogram)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ติน เพร็พ (Thin Prep) และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยวิธีดิจิทัล แมมโมแกรม (Digital Mammogram) แพ็คตรวจคู่เพื่ออุดความเสี่ยงโรคมะเร็งของคุณผู้หญิง
เหมาะสำหรับ: ผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
4,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจและตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
ตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจและตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ด้วยเทคนิค EST (Exercise Stress Test) และ ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium Socre) ที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ
เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ที่มีอาจเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
6,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งปอด
ตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคตรวจระดับแคลเซียม (Calcium Socre) ที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ และตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย CT Lung screening
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองความผิดปกติของหัวใจ รวมถึงผู้ที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด
7,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพ ราคาสบายกระเป๋า 29 ปี รพ พระรามเก้า
ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
ตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อป้องกันและวางแผนรักษาได้ทันท่วงที
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม, บุคคลทั่วไปที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาก ๆ, ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่า, และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับข้อ เช่น เกาต์
1,700 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพ ราคาสบายกระเป๋า 29 ปี รพ พระรามเก้า
ตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน
ตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน เพื่อวางแผนเตรียมตัวเพื่อลดการสูญเสียมวลกระดูก และป้องกันโอกาสกระดูกหัก
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสสูญเสียมวลกระดูกมากขึ้น และต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน
3,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพ ราคาสบายกระเป๋า 29 ปี รพ พระรามเก้า
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ เพื่อระบุความผิดปกตของไทรอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มะเร็งไทรอยด์”
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์ หรือบุคคลทั่วไปที่พบภาวะผิดปกติ เช่น เสียงแหบ กลืนลำบาก มีก้อนที่คอ หรือแน่นอึดอัดในลำคอเวลานอนหงาย
1,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19
รวมค่าแพทย์,ใบรับรองแพทย์
4,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ไม่รวมค่าแพทย์,ใบรับรองแพทย์​
3,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

ตรวจสุขภาพตา

ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน

ตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (General Eyes Examination) เพื่อเช็คความผิดปกติของสายตา หรือโรคทางสายตาในกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยง 

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่พบความผิดปกติของสายตา และผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง
1,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจเบาหวานขึ้นตา
ตรวจเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Eyes) เพื่อวางแผนการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ป้องกันสูญเสียการมองเห็น สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทั้งที่อาการอยู่ในระดับที่คุมได้หรือยังคุมไม่ได้
2,500 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพตาเด็ก
ตรวจสุขภาพตาเด็ก (Pediatric Eye Examination) เพื่อตรวจสุขภาพตาโดยทั่วไป รวมถึงตรวจคัดกรองความผิดปกติต่าง ๆ ของสายตา เพราะสายตาที่ผิดปกติ อาจส่งผลกระทบกับลูกน้อยมากกว่าที่เราคิด และหากปล่อยไว้ มักจะแก้ไขได้ยาก
เหมาะสำหรับ: เด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงที่จักษุแพทย์แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพตาและเช็คค่าสายตา
990 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
นวดและทำความสะอาดเปลือกตา
นวดทำความสะอาดเปลือกตา (Eyelid Spa) โปรแกรมที่สร้างความผ่อนคลาย และช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง เคืองตา รักษาภาวะอักเสบจากสิงสกปรก และไขมันอุดตันในบริเวณเปลือกตาและโคนขนตา
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการทำสปาเปลือกตา ผู้ที่ต้องการทำความสะอาดเปลือกตาให้หมดจด หรือผู้ป่วยโรคเปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง ตุ่มหนองที่เปลือกตา
1,290 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

เสริมความงาม

Botulinum Toxin USA 50 Units
โปรแกรม Botulinum Toxin USA 50 Units ลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ ด้วยโบท็อกอเมริกา
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสนใจลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ
13,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
Botulinum 100 Units
โปรแกรม Botulinum 100 Units ลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสนใจลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ ด้วย Botulinum
13,500 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
Botulinum 50 Units
โปรแกรม Botulinum 50 Units ลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสนใจลดริ้วรอย หน้าวีเชฟ ด้วย Botulinum
7,500 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
นวดหน้า
โปรแกรมนวดหน้า (Face Massage) นวดผ่อนคลาย เพื่อผิวชุ่มชื้นและมีสุขภาพผิวหน้าที่ดี
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการความผ่อนคลายและต้องการสปาหน้า ปรนนิบัติผิวหน้า
690 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
นวดหน้าพร้อมมาร์กหน้า
โปรแกรมนวดหน้าพร้อมมาร์กหน้า (Perfect Face Massage) นวดผ่อนคลายพร้อมมาร์กหน้า ขจัดสิ่งสกปรก พร้อมผลัดเซลล์ผิวใหม่ ให้ผิวหน้าแลดูสะอาด ชุ่มชื้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการความผ่อนคลายและต้องการสปาหน้า ปรนนิบัติผิวหน้า
1,190 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ทรีทเมนท์หน้าใส
โปรแกรมทรีทเมนท์หน้าใส (Facial treatment) รักษาผิวของคุณ ช่วยลดเลือนริ้วรอย ผิวหน้ากระจ่างใส พร้อมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้า
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการปรนนิบัติผิวหน้าให้ดูผ่องใส
3,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
Thermage
ยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
โปรแกรมยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (600 shots) กระชับผิวหย่อนคล้อย ด้วยเทคโนโลยี คลื่นวิทยุความถี่สูง ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว และไม่ต้องผ่าตัด
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการปรนนิบัติผิวหน้าให้ดูกระชับ ลดความหย่อนคลอยและริ้วรอยบนใบหน้า
52,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
Ulthera 300 lines & Botulinum 50 Units
โปรแกรม Ulthera 300 lines & Botulinum 50 Units ยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเสริมด้วย Botulinum ลดริ้วรอยบนใบหน้า ไม่ต้องผ่าตัด
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการปรนนิบัติผิวหน้าให้ดูกระชับ ลดความหย่อนคลอยและริ้วรอยบนใบหน้า
39,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
Ulthera 400 lines & Botulinum 50 Units
โปรแกรม Ulthera 400 lines & Botulinum 50 Units ยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเสริมด้วย Botulinum ลดริ้วรอยบนใบหน้า ไม่ต้องผ่าตัด
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการปรนนิบัติผิวหน้าให้ดูกระชับ ลดความหย่อนคลอยและริ้วรอยบนใบหน้า
46,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟัน,ขูดหินปูนและเคลือบ Fluoride (สำหรับเด็ก)
โปรแกรม Checkup ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน และเคลือบ Fluoride (สำหรับเด็ก) เป็นโปรแกรมแนะนำสำหรับลูกน้อย ที่ควรเข้ารับการตรวจป้องกันฟันผุจากทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน
เหมาะสำหรับ: เด็ก ซึ่งควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน
1,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน (สำหรับผู้ใหญ่)
โปรแกรม Checkup ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน (สำหรับผู้ใหญ่) ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก
เหมาะสำหรับ: ทุกคน ซึ่งควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ หรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการขูดหินปูน
1,200 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนพร้อมเอ็กซเรย์ด้านประชิดเพื่อหาฟันผุ
โปรแกรม Checkup ตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนพร้อมเอ็กซเรย์ด้านประชิดเพื่อหาฟันผุ (สำหรับผู้ใหญ่) ตรวจหาปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะฟันผุ อย่างละเอียดด้วยการเอ็กซเรย์
เหมาะสำหรับ: ทุกคน ซึ่งควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ หรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการขูดหินปูน หรือสงสัยว่ามีฟันผุ
1,800 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ฟอกสีฟัน
โปรแกรมฟอกสีฟัน Zoom (Zoom Teeth Whitening) นวัตกรรมฟอกสีฟันที่ทันสมัย ฟันขาวได้นาน และมีความปลอดภัย
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการฟอกสีฟัน
8,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ครอบฟัน
โปรแกรมครอบฟันด้วยวีเนียร์ (Veneer) แผ่นเคลือบสีฟันซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหมือนกับฟัน เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของฟัน ให้กลับมาดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการครอบฟัน เพื่อแก้ไขความบกพร่องของฟัน
9,900 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

รายการตรวจ Fix & Fit

โปรแกรมตรวจประเมินโครงสร้างและฟิตเนส
โปรแกรมตรวจประเมินโครงสร้างและฟิตเนส (Body Analysis Program) ด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย พร้อมกับฟิตเนสเพื่อความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และสมรรถนะที่ทนทาน ลดปัญหาอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง  
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
5,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยคลื่นกระแทก Shockwave
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยคลื่นกระแทก Shockwave นวัตกรรมการใช้คลื่นกระแทกเพื่อการฟูฟื้นเซลล์เนื้อเยื่อ บำบัดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
9,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม / ปวดหลังเรื้อรัง ด้วย PMS
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม / ปวดหลังเรื้อรัง ด้วย PMS นวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูง ฟื้นฟูความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยแก้ไขโรคออฟฟิศซินโดรม
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเรื้อรัง
9,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
รักษาปวด ออฟฟิศซินโดรม
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์กำลังสูงลดการอักเสบ (HILT)
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์กำลังสูงลดการอักเสบ (HILT) รักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม อย่างปลอดภัย และได้ผล
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
9,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ออกกำลังกาย รักษาออฟฟิศซินโดรม
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยการออกกำลังกายแบบส่วนตัว (GYM)
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยการออกกำลังกายแบบส่วนตัว (GYM) พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อความยืดหยุ่น แข็งแรง และมีสมรรถนะที่ทนทาน
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม และต้องการเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และสมรรถนะของร่างกาย
9,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
รักษาออฟฟิศซินโดรม ด้วย Ice Lab
โปรแกรม Reboot ร่างกาย คลายปวด ลดเครียด ด้วย Ice Lab
โปรแกรม Reboot ร่างกาย คลายปวด ลดเครียด ด้วย Ice Lab รักษาด้วยความเย็น -110 องศาเซลเซียส ภายใน 3 นาที ลดอาการบาดเจ็บ อาการปวด และอาการอักเสบ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือกำลังมีอาการของกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ที่สนใจนวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ
9,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
ฟื้นฟูร่างกาย หลังโควิด19
โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิด-19 (Post Covid Wellness Project)
โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิด-19 (Post Covid Wellness Project) พร้อมใช้ชีวิตอย่างมั่นใจยุค New Normal แบบฟิต ๆ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่พึ่งหายจากอาการป่วยโควิด-19 และต้องการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ
11,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
สมาชิก Fix and Fit
Special Membership
บัตรสมาชิกพิเศษ Special MEMBERSHIP ปลดล็อกทุกอาการปวดเรื้อรัง จากสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง (Fix & Fit)
เสนอสิทธิพิเศษ ให้สามารถรักษาออฟฟิศซินโดรมและอาการปวดเรื้อรังได้อย่างครบครันทุกการรักษา
  1. ส่วนลด 15% ทุกครั้งที่ใช้บริการ
  2. ระยะเวลาแพ็คเกจ 1 ปี
  3. แชร์เครดิตและส่วนลดสูงสุด 2 ท่าน
45,000 ฿
เพิ่มลงรถเข็น
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม
โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดจากไลฟ์สไตล์ทำงานออฟฟิศ นั่งนาน ๆ ไม่ค่อยได้ลุกเดิน
โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1. CryoFix 2. CryoFit 3. CryoMa โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเลือกให้
5,999 ฿
เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม

Price : 5,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิด-19 (Post Covid Wellness Project)

Price : 11,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

Special Membership

Price : 45,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Reboot ร่างกาย คลายปวด ลดเครียด ด้วย Ice Lab

Price : 9,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยการออกกำลังกายแบบส่วนตัว (GYM)

Price : 9,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์กำลังสูงลดการอักเสบ (HILT)

Price : 9,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรม / ปวดหลังเรื้อรัง ด้วย PMS

Price : 9,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมรักษาปวดจากออฟฟิศซินโดรมด้วยคลื่นกระแทก Shockwave

Price : 9,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจประเมินโครงสร้างและฟิตเนส

Price : 5,999 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)

Price : 1,350 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมเทอร์มาร์จ (Thermage (600 shot))

Price : 52,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)

Price : 1,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม

Price : 1,700 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนเบื้องต้น

Price : 3,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมนวดและทำความสะอาดเปลือกตา Eyelid Spa

Price : 1,290 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Botox USA 50 Units

Price : 13,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Botox Botulinum 100 Units

Price : 13,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Botox Botulinum 50 Units

Price : 7,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมนวดหน้า (Mini Face Massage)

Price : 690 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมนวดหน้าพร้อมมาร์กหน้า (Perfect Face Massage)

Price : 1,190 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมทรีทเมนท์หน้าใส (Lumecca)

Price : 3,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Ulthera 300 lines & Botox USA 50 Units

Price : 39,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรม Ulthera 400 lines & Botox USA 50 Units

Price : 46,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน (สำหรับผู้ใหญ่)

Price : 1,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟัน,ขูดหินปูนและเคลือบ Fluoride (สำหรับเด็ก)

Price : 1,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนพร้อมเอกเรย์ด้านประชิดเพื่อหาฟันผุ

Price : 1,800 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมฟอกสีฟัน Zoom Teeth Whitening

Price : 8,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมครอบฟัน Veneer

Price : 9,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก (Pediatric Eye Examination)

Price : 990 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Eye Examination)

Price : 2,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน (General Eye Examination)

Price : 1,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งปอด (Calcium Score & CT Lung Screening)

Price : 7,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจและตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ Calcuim Score& EST

Price : 6,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Liquid Prep) และมะเร็งเต้านม Digital Mammogram

Price : 4,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep) และมะเร็งเต้านม Digital Mammogram

Price : 4,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

Price : 2,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram&Ultrasound breast)

Price : 3,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์เต้านม (Ultrasound breast)

Price : 1,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)

Price : 1,350 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg,Anti Hbs,Anti HBc (Total))

Price : 1,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น