โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงบ่าย

วันที่โพสต์ 14 ตุลาคม 2020

วันที่โพสต์ 14 ตุลาคม 2020

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับอายุน้อยกว่า 45 ปี

ราคา : 2,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับอายุ 45 ปี ขึ้นไป

ราคา : 3,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น