โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก(อายุ 4 ขวบ – 15 ปี)

วันที่โพสต์ 1 มกราคม 2021

วันที่โพสต์ 1 มกราคม 2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก
(ตั้งแต่ 4 ขวบ – 15 ปี)

1.ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง                  2. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, ชีพจร            3. ตรวจวัดระดับการมองเห็นที่เหมาะสมตามอายุและพัฒนาการ  
4. ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง                                5. ตรวจความเคลื่อนไหวของดวงตา                          6. ตรวจหาภาวะตาบอดสี                                  7. ตรวจระดับการเห็นภาพ 3 มิติ  

Ophthalmological Examination

Bodyweight, Height, Blood Pressure, Pulse

Visual Acuity


Auto Kerato Refractometer

Eye movement

Color blindness test

Stereopsis

ราคา 990 บาท

รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตา หู คอ จมูก ชั้น 5