โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน

วันที่โพสต์ 25 มีนาคม 2020

วันที่โพสต์ 25 มีนาคม 2020
กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชม. (ยกเว้นน้ำเปล่า)

หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับบริการได้ที่ศูนย์เบาหวานและเมตตาบอลิค
โทร.1270 ต่อ 12358

เวลาทำการ
    วันจันทร์-วันเสาร์ : เวลา 9.00 – 20.00 น.
    วันอาทิตย์       : เวลา 8.00 – 16.00 น.

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน (Diabetes screening program)

ราคา : 2,790 ฿

เพิ่มลงรถเข็น