แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้

วันที่โพสต์ 28 ตุลาคม 2020

วันที่โพสต์ 28 ตุลาคม 2020

เงื่อนไข :
– ราคานี้รวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาลสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองเท่านั้น
– ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
– ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพคเกจ
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สามารถรับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563