แพ็กเกจ ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้

วันที่โพสต์ 1 มกราคม 2021

วันที่โพสต์ 1 มกราคม 2021

หมายเหตุ

  • เป็นการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคเท่านั้น ไม่รวมการทำหัตถการเพื่อการรักษา
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมหัตถการตัดติ่งเนื้อ
  • กรณีมีโรคประจำตัว ต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางก่อน
  • ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติมอื่นๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการบริการที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ต่อ 12320

วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564