โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Mother’s Day

วันที่โพสต์ 9 สิงหาคม 2019

วันที่โพสต์ 9 สิงหาคม 2019

Health check up program Love Mom (Male-Female)

ราคา : 3,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

Health check up program Working Mom (Female)

ราคา : 12,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

Health check up program Working Dad (Male)

ราคา : 10,500 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

Health check up program Supper Mom (Female)

ราคา : 22,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

Health check up program Supper Dad (Male)

ราคา : 16,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Sure Path) (Female)

ราคา : 1,350 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breast) (Female)

ราคา : 3,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) (Male-Female)

ราคา : 2,800 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Sure Path) และคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breast) (Female)

ราคา : 4,600 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) (Male-Female)

ราคา : 2,300 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) (Male-Female)

ราคา : 2,300 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) (Male-Female)

ราคา : 3,700 ฿

เพิ่มลงรถเข็น