โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต(Kidney screening program)

วันที่โพสต์ 13 กันยายน 2019

วันที่โพสต์ 13 กันยายน 2019

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตแบบละเอียด (ADVANCE)

ราคา : 3,390 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (ไต) Ultrasound KUB system

ราคา : 3,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไตพื้นฐาน (BASIC)

ราคา : 890 ฿

เพิ่มลงรถเข็น