โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วันที่โพสต์ 16 มิถุนายน 2020

วันที่โพสต์ 16 มิถุนายน 2020

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep

ราคา : 1,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid prep

ราคา : 1,400 ฿

เพิ่มลงรถเข็น