โปรแกรมกายภาพลดปวด คอ บ่า ไหล่ (Office Syndrome)

วันที่โพสต์ 22 ตุลาคม 2019

วันที่โพสต์ 22 ตุลาคม 2019
1. โปรแกรมลดปวด Office  Syndrome  3  ครั้งราคา 4,350.-
2. โปรแกรมลดปวด Office  Syndrome  7  ครั้งราคา 10,150.-

หมายเหตุ

1. โปรแกรมดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย

2. ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

3. การระบุโรค และอาการขึ้นอยู่กับการววินิจฉัยของแพทย์

4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)