โปรแกรมตรวจสุขภาพ สุขภาพดีวันครอบครัว

วันที่โพสต์ 7 เมษายน 2021

วันที่โพสต์ 7 เมษายน 2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพHealthy Executive (M-F)

ราคา : 4,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Executive (Male)

ราคา : 8,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Executive (Female)

ราคา : 11,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Supper Dad

ราคา : 15,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Supper Mom

ราคา : 16,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน

ราคา : 1,300 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูน พร้อมเอกซเรย์ฟันเพื่อหาฟันผุ

ราคา : 1,900 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ราคา : 3,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย

ราคา : 600 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะพังผืดในเนื้อตับและวัดปริมาณไขมันเกาะตับ

ราคา : 4,000 ฿

เพิ่มลงรถเข็น