บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

วันที่โพสต์ 31 สิงหาคม 2021

วันที่โพสต์ 31 สิงหาคม 2021
       

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ราคา 3,200 บาท ไม่รวมค่าแพทย์

บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 พร้อมใบรับรองแพทย์
ราคา 4,200 บาท รวมค่าแพทย์

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (Swab)
ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
รับตรวจจำนวนจำกัด
กรุณาลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ที่ลิงก์นี้

โปรแกรมตรวจ COVID-19 Swab ไม่รวมค่าแพทย์ใบรับรองแพทย์

Price : 3,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น

โปรแกรมตรวจ COVID-19 Swab รวมค่าแพทย์ใบรับรองแพทย์

Price : 4,200 ฿

เพิ่มลงรถเข็น