0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร GHB ATM และบัตร GHB Pay Card

วันที่โพสต์ 9 มกราคม 2020

วันที่โพสต์ 9 มกราคม 2020

มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร GHB ATM และบัตร GHB Pay Card(ทุกประเภทบัตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. มอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง CCU , ICU)
  2. มอบส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

วันหมดอายุ

วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม  2563