0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

วันที่โพสต์ 10 มกราคม 2020

วันที่โพสต์ 10 มกราคม 2020

มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

  1. มอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU,CCU)
  2. มอบส่วนลด  5%  สำหรับค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

วันหมดอายุ

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 –  31 ธันวาคม 2563