0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ

โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ

แพ็กเกจ

ตรวจการนอนหลับ Sleep Test
วันที่สามารถซื้อได้: 1 April 2021 - 30 June 2021
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 April 2021 - 30 June 2021
17,900 Baht

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สุขภาพดีวันครอบครัว
วันที่สามารถซื้อได้: 1 April 2021 - 30 April 2021
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 April 2021 - 30 June 2021
600 Baht

การตรวจสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอดCPET(VO2 MAX)
วันที่สามารถซื้อได้: 1 April 2021 - 30 April 2021
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 April 2021 - 30 April 2021
5,500 Baht

แพ็กเกจ IVF
วันที่สามารถซื้อได้: 1 January 2021 - 30 June 2021
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 January 2021 - 30 June 2021
35,000 Baht

ดูทั้งหมด