0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ
โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ

แพ็กเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต(Kidney screening program)
วันที่สามารถซื้อได้: 12 September 2019 - 30 September 2019
ใช้ได้ภายในวันที่: 12 September 2019 - 31 December 2019
890 Baht

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ “9 Healthy Heart Screening”
วันที่สามารถซื้อได้: 1 January 2019 - 31 December 2019
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 January 2019 - 31 December 2019
6,500 Baht

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ทันสุขภาพ
วันที่สามารถซื้อได้: 1 August 2019 - 31 December 2019
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 August 2019 - 31 December 2019
3,400 Baht

Exercise Stress Test วิ่งสายพานทดสอบหัวใจ
วันที่สามารถซื้อได้: 1 August 2019 - 31 December 2019
ใช้ได้ภายในวันที่: 1 August 2019 - 31 December 2019
2,800 Baht

ดูทั้งหมด