0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ
โปรโมชั่น
และแพ็กเกจ

แพ็กเกจ

แพ็คเกจกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Transport Management Solution (TMS)
วันที่สามารถซื้อได้: 19 October 2020 - 31 December 2020
ใช้ได้ภายในวันที่: 19 October 2020 - 31 December 2020
45,000 Baht

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ Skin Test
วันที่สามารถซื้อได้: 16 October 2020 - 31 December 2020
ใช้ได้ภายในวันที่: 16 October 2020 - 31 December 2020
1,900 Baht

โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงบ่าย
วันที่สามารถซื้อได้: 14 October 2020 - 31 December 2020
ใช้ได้ภายในวันที่: 14 October 2020 - 31 December 2020
2,900 Baht

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
วันที่สามารถซื้อได้: 15 October 2020 - 31 December 2020
ใช้ได้ภายในวันที่: 15 October 2020 - 31 December 2020
235,000 Baht

ดูทั้งหมด