นิ่ว เกิดจากสารประกอบในปัสสาวะจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง นิ่ … Read more

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งโ … Read more