ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : อาการวูบหน้ามืดเป็นลม เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร
Question of Q1

Center Name :
Detail : อาการวูบหน้ามืดเป็นลม เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร
Answer from นายแพทย์วิโรจน์ โตควณิชย์

อาการวูบหน้ามืดเป็นลมสิ่งแรกที่ต้องรู้ คือ หมดสติจริงๆหรือไม่ คนไข้รู้เรื่องได้ยินที่เราพูดหรือเปล่า สาเหตุของวูบเป็นลมแบ่งได้กว้างๆ เป็น 3 อย่าง คือ 1. สาเหตุจากจิตใจ เครียด 2. โรคลมชัก (ซึ่งอาจไม่ชักให้เห็น) 3. เกิดจากความดันตกแล้วเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ หรืออาจเกิดจากเสียเลือดเลี้ยงสมองเอง สาเหตุจากความดันตกที่พบบ่อยๆ คือ ความดันตกลงเวลาลุกขึ้นยืนระยะแรก อาจรู้สึกมึนศีรษะหรือเวียนหัวก่อน แต่ถ้าลุกเร็วๆ อาจวูบได้ เราพบได้ในคนที่กินยาลดความดันมากเกินไป นอกจากนี้ในคนที่มีโรคการเต้นผิดปกติของหัวใจ เช่น บางครั้งช้าเกินไป บางครั้งเร็วมากเกินไป ทำให้ความดันลดลง มีอาการเป็นลมหมดสติได้ ในคนที่ไอแรงๆ เบ่งปัสสาวะหรืออุจจาระแรงๆ อาจทำให้หัวใจเต้นช้าลงได้จนความดันตกลง หรือในบางกรณีที่ยืนตากแดดนานๆ ก็อาจมีอาการเป็นลมหน้ามืดได้ ดังนั้นถ้าพบคนที่มีอาการหน้ามืดเป็นลม ควรให้คนไข้นอนราบยกขาสูงขึ้น จัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทได้ดี ดูว่าคนไข้รู้สึกตัวอยู่หรือไม่ คลำชีพจรดูว่าชีพจรเบาช้ามาก (ต่ำกว่า 40) หรือเร็วมาก (มากกว่า 150) จะช่วยในการวินิจฉัยได้ว่าสาเหตุเกิดจากหัวใจหรือเกิดจากสาเหตุอื่น