ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : cys
Question of ตั้ม

Center Name :
Detail : ผมเป็น cys ฯ อยู่บริเวณ น่องครับ แล้วที่นี้แต่ก่อนผมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ แต่เดี๊ยวนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเจ็บมากขึ้น อยากจะถามว่า ถ้าปล่อยไว้จะมีผลข้างเคียงหรือปล่าวครับ ( ตอนนี้ก็ ประมาณ 1 นิ้วได้แล้วมั้งครับ ) วิธีการรักษาจะเป็นแบบไหน แล้วค่ารักษาแพงหรือปล่าวครับ ...... ถ้ารบกวนไม่มาก ช่วยแนะนำ clinic ที่รับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ และถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปส่ง mail มาที่ pisansut@amlo.go.th ด้วยนะครับ ขอบคุณจริง ๆครับ