ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ท่อนำไข่
Question of pantip

Center Name :
Detail : -ท่อนำไข่ติดเชื้อเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ -การรักษาแต่ละวิธีมีอะไรบ้างคะ -หลังจากไปฉีดสี และ X-Ray แล้ว จากนั้นอีก 2 วัน มีอาการไข้ และปวดท้องน้อยมาก เป็นอันตรายหรือไม่คะ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะอักเสบขึ้นอีกเนื่องจากไปฉีดสี
Answer from พญ. ปิยะรัตน์

-เกิดจากการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน -ถ้าเป็นแบบเฉียบพลัน ต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษา ถ้าเป็นเรื้อรังเกิดพังผืดทำให้มีปัญหามีบุตรยาก อาจต้องใช้ยาร่วมกับการผ่าตัดหรือใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ ทั้งนี้ดูเป็นรายๆไปค่ะ -เป็นไปได้ค่ะ