ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : น้ำอสุจิน้อย
Question of ถวัลย์

Center Name :
Detail : คืออยากทราบว่าทำไมน้ำอสุจิผมถึงน้อยและใสไม่ข้นเหมือนคนอื่นชึ่งถ้าเทียบกันแล้วเขาทั้งเหนียวทั้งข้นเหมือนกาวลาเท็กซ์แถมเยอะด้วยอยากทราบว่าจะมีวิไหนช่วยได้บ้างครับ(ผมจะเป็นหมันหรือเปล่า)
Answer from นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย

น้ำอสุจิที่ออกมาถ้าเกิน 2 cc ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนความใสความเหนียวข้น ถ้าดูด้วยตาจะบอกยาก ถ้ากังวลใจควรจะมาตรวจดูครับ