ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ลูกน้อยกินนมมากไปหรือเปล่าครับ
Question of สมพร เจนศิริพาณิชย์

Center Name :
Detail : ลูกผมอายุ 46 วัน น้ำหนักแรกเกิด 3900กรัม กินนม ซิมิแลค เริ่มต้นทาน 14 ออนซ์ ต่อวัน (ครั้งละ 2 ออนซ์)คั่นมื้อด้วยน้ำต้มสุกถ้าลูกหิวก่อนเวลา หลังจาก 1 สัปดาห์ ไปพบหมอเด็ก ลูกมีอาการตัวเหลือง ชั่งน้ำหนักได้ 3720 กรัม แต่เมื่อตรวจเลือดแล้ว ได้ 10.8 จึงไม่ต้องฉายแสง แต่หมอแนะนำว่าต้องอาบแดด และกินนมผสม โดยห้ามกินน้ำเพราะ เด็กจะไม่โต และ ไม่สามารถแก้ตัวเหลืองได้ โดยให้เด็กกินตามเมื่อเด็กหิว โดยไม่จำกัดว่าใน 1 วันต้องกินเท่าไหร่ โดยแจ้งว่า เด็กจะหยุดกินเองถ้าไม่หิว หลังจากนั้นจึง ได้ให้นมลูกเพิ่มขึ้นเป็น 3 ออนซ์ ต่อครั้ง ในตอนนี้ ลูกจะตื่นหลังจากดื่มนมประมาณ 2 ชม. จึงให้นมเพิ่มอีก 2 ออนซ์ เป็นอย่างนี้โดยตลอด ทำให้ปริมาณนมต่อวันคือ 33 ออนซ์ต่อวัน เมื่อลูกครบเดือน ไปพบหมอท่านเดิมอีกครั้ง น้ำหนักลูกเป็น 4600 กรัม หมอ ก็ยังแนะนำเหมือนเดิมคือให้กินนมตามที่เด็กต้องการ ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กที่หมอญี่ปุ่นเป็นคนเขียนระบุว่าถ้าดื่มนมมากเกินไป จะทำให้เด็กเริ่มอ้วนในเดือนที่3-4 ทำให้พัฒนาการของเด็กแย่ เนื่องจากน้ำหนักมากเกินไป ภรรยาผม โทรติดต่อไปยังแอบบอต เจ้าของผลิตภัณท์นม ก็ได้ข้อมูลมาว่า ลูกผมกินนมมากเกินไป เพราะ ต่อวันต้องไม่เกิน 28 ออนซ์ ปัญหาของผมคือ 1.ผมพยายามลองให้นมลูก 4 ออนซ์ต่อครั้ง(ตามมาตราส่วนข้างกระป๋อง) แล้วเว้น 4 ชม ผมสั่งเกตุได้ว่าลูกจะหิวเวลาเดิม คือ 2 ชม หลังจากกินนม แต่ผมให้กินน้ำต้มสุกระหว่างมื้อ ไม่ทราบว่าวิธีไหนเหมาะสม และ(หรือ) ถูกต้องกว่ากัน 2.ผมสงสัยว่า ลูกผมกินนม ถึง 33 ออนซ์ต่อวันแล้วทำไม่น้ำหนักถึงขึ้นไม่ถึง 1000 กรัมตามที่ควรจะเป็นครับ ผมรบกวนคุณหมอช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Answer from แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ปวุฒิยาพงศ์

ข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกของคุณ 1. แรกเกิดน้ำหนักค่อนข้างสูง 2. น้ำหนักเมื่ออายุ 1 เดือน อยู่ในเกณฑ์ปกติ (แต่ค่อนข้างสูงประมาณ 90 เปอร์เซ็นไตล์) ซึ่งไปด้วยกันกับปริมาณนมที่ได้ในแต่ละวัน (ดูกราฟน้ำหนักตัวในสมุดสุขภาพ) 3. เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปสามารถให้นมมื้อละ 4 ออนซ์ได้แล้ว ถ้าทำถ้าอยากดูดต่อแล้วให้ดูน้ำแทนได้ก็คงไม่ใช่หัวนมจริงๆ แต่อาจติดการดูดมากกว่าค่ะวัยขนาดนี้ควรเริ่มปรับตัวดูดนมเป็นเวลาได้บ้างแล้วค่ะ(ยกเว้นในเด็กที่ดูดนมแม่จะยังดูดนมบ่อยๆอยู่ อย่างน้อย 8 มื้อต่อวันค่ะ)