ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : โรคหอบ
Question of ต๊อบ

Center Name :
Detail : เป็นตั้งแต่เด็กแล้ว ตอนนี้อายุ 12 แล้วก็ยังเป็นอยู่ วิ่งเล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้จะเป็นอีก อยู่เฉยๆก็เป้น บางครั้งมีเหงื่อออกเวลาหอบ จะมีวิธ๊แก้อย่างไรค่ะ และจะรักษาได้ที่ไหนค่ะ