ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : มีน้ำหล่อลื่นมากเวลาทำกิจกรรม
Question of ปากกา...

Center Name :
Detail : มีปัญหาครับคือแฟนผม เขาจะมีน้ำหล่อลื่นมากระกว่างมีเพศสัมพันธ์ มากจนบางคร้งต้องหยุดกิจกรรมแล้วเช็ดออก มีวิธิแก้อย่างไรบ้างครับ