ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : hemiparesis
Question of คุณจอยซ์

Center Name :
Detail : อยากทราว่าเด็กที่เป็นhemiparesis ลักษณะอาการเป็นอย่างไร สาเหตุจากอะไร และแก้ไขอย่างไรดีคะ
Answer from แพทย์หญิงพวงทอง บุณยธรรมา

hemiparesis (อัมพาตครึ่งซีก) อาการอ่อนแรงครึ่งซีก อาจมีเกร็งร่วมด้วย - สาเหตุได้แก่ การมีสมองขาดเลือด (บริเวณ internal capsule) ด้านตรงข้ามกับข้างที่เป็นอัมพาต อาจเป็นจากสาเหตุขาดออกซิเจน , เส้นเลือดแตกจาก AVM , เนื้องอก - แก้ไขที่สาเหตุถ้าแก้ไขได้ , กายภาพบำบัด , อาจใช้ยาร่วมด้วย เช่น ยาคลายเกร็ง ถ้าป้องการชัก อาจให้ยากันชักร่วมด้วย
Answer from นภาพร

ลูกสาวมีอาการ ขาไม่มีแรงชั่วขณะ เดินไม่ได้ ประมาณครึ่งชั่งโมง หลังจากนั้นก็หายเป็นปกติ พบเป็นครั้งเเรกตั้งแต่เกิด ตอนนี้อายุ 1.3 ปีค่ะ เดินได้แล้วค่ะ อาการข้างต้นเข้าข่ายโรค hemiparesis หรือเปล่าค่ะ
Answer from นภาพร

ลูกสาวมีอาการ ขาไม่มีแรงชั่วขณะ เดินไม่ได้ ประมาณครึ่งชั่งโมง หลังจากนั้นก็หายเป็นปกติ พบเป็นครั้งเเรกตั้งแต่เกิด ตอนนี้อายุ 1.3 ปีค่ะ เดินได้แล้วค่ะ อาการข้างต้นเข้าข่ายโรค hemiparesis หรือเปล่าค่ะ