ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : สอบถามเรื่องระดูขาวค่ะ
Question of พร

Center Name :
Detail : รบกวนสอบถามคุณหมอดังนี้ค่ะ ดิฉันมีบุตร 1 คน คุมกำเนิดโดยการใส่ห่วงอนามัย หลังจากใส่ห่วงอนามัยเคยเป็นเชื้อราในช่องคลอด 2 ครั้งมีอาการคันและมีระดูขาวมาก หมอให้ยามาเหน็บก็หาย ปัจจุบัน ดิฉันมีอาการ มีระดูขาวสีเหลืองข้นเป็นมา 2 วันแล้วค่ะ ปริมาณปกติ แต่ไม่คัน ไม่ทราบว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหรือไม่คะ ถ้าทิ้งไว้จะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ
Answer from พญ. ปิยะรัตน์

ตกขาวสีเหลืองข้นถือว่าผิดปกติค่ะ ควรไปพบแพทย์ตรวจ