ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ลูกขาตั้งแต่น้องลงมาบวม
Question of suraphan

Center Name :
Detail : ลูกผมเกิดมาแล้วขาขวาใหญ่กว่าขาซ้าย ที่หลังเท้ามีก้อนเนื้อปูดบวมขึ้นมากดดูแล้วนิ่ม อยากทราบว่าลูกผมเป็นโรคอะไรแล้วมีหนทางรักษาให้ห้ายขาดอย่างไร ( ลูกอายุ 7 วัน ) ขอบคุณครับ
Answer from นายแพทย์สมชัย ลีลาศิริวงศ์

สาเหตุที่ทำให้ขาสองข้างเจริญเติบโตไม่เท่ากัน ส่วนมากเกิดจากการมีเลือดไปเลี้ยงขาสองข้างไม่เท่ากัน ข้างที่โตกว่ามักมีความผิดปกติของเส้นเลือด ซึ่งพบร่วมกับความผิดปกติอื่นๆ ได้ ควรสอบถามรายละเอียดจากกุมารแพทย์ที่ดูแลตั้งแต่แรกคลอด น่าจะได้คำตอบเบื้องต้นพอสมควรครับ
Answer from นายแพทย์ไพรัช เจาฑะเกษตริน

ฟังดูแล้วคล้ายๆ น่าจะเป็นเนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง และยังมีลักษณะขาขวาใหญ่กว่าขาซ้ายด้วย เป็นมาแต่กำเนิดควรนำมาพบแพทย์ เพื่อตรวจละเอียดดีกว่าครับ