ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ถ่ายผิดไป และ ปวดถ่ายเสมอ เกี่ยวกับมะเร็งไหม
Question of ลลนา

Center Name :
Detail : มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่ายคืออุจจาระมีขนาดลีบเล็กประมาณนิ้วก้อยและสั้น รวมทั้งปริมาณขับถ่ายในแต่ละครั้งก็น้อยแต่ไม่มีเลือดออก สีของอุจจาะระก็ปกติ และมีอาการคล้ายปวดท้องถ่ายอยู่เสมอแต่ไม่มากแค่พอรไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่
Answer from น.พ. ระพีพันธุ์ กัลยาวินัย

ปกติแล้วมะเร็งมีสัญญาณเตือนดังนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ก็ควรหาสาเหตุแล้วครับ คือ 1. อายุมากกว่า 50 ปี 2. เคยมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำใส้ และ มดลูก ยิ่งญาติเป็นมะเร็งอายุน้อย หรือ ยิ่งมีหลายคนก็ควรค้นหาตรวจเร็วขึ้นครับ 3. อุจจาระเล็กลีบ เปลี่ยนไป 4. อุจจาระมีมูกเลือด 5. ถ่ายแล้วปวดผิดไปจากเดิม 6. แน่นท้อง ท้องโตขึ้น 7. ซีดไม่ทราบสาเหตุ 8. คลำได้ก้อนในท้อง 9. มีเลือดผิดปกติ แบบมะเร็ง 10. มีผื่นขึ้น แบบมะเร็ง (ต้องปรึกษาแพทย์ครับ) 11. มีโรคภูมิแพ้ลำใส้เรื้อรัง บางอย่าง - ขอเน้นอีกครั้งครับ เพียงข้อเดียวก็ควรตรวจค้นหาสาเหตุแล้วครับ ให้ปรึกษากับแพทย์ที่ดุแลจะดีกว่าครับ - ดูบทความเพิ่มเติมที่ บทความสุขภาพ/ ทางเดินอาหาร โรคตับ/ การค้นหา และ ตรวจก่อนเป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่