ä

คุยกับแพทย์ สุขภาพ-ความรู้


ค้นหาเรื่องราว


Topic : ประจำเดือน
Question of noi

Center Name :
Detail : มีปัญหาเกี่ยวกับรอบเดือน ตอนนี้อายุ 28 ปี ก่อนเป็นประจำเดือนจะหิวบ่อย ๆ ทำให้เป็นโรคกระเพาะและก่อนหรือหลังประจำเดือน จะปวดหัวไมเกรนมาก ทานยาแก้ปวดก้อไม่หาย บางครั้งมีอาการคลื่นไส้และอาจเีจียนบ้าง ถ้าปวดหนักจะนอนไม่ค่อยหลับ ต้องได้ทานยาแก้ปวดหัวไม่เกรน (แก้ปวดหัวไม่เกรนเป็นชุด จะมียาแก้ปวด คลายเส้นและ ทำให้นอนหลับมาทานยาไป ) อาการจึงจะดีขึ้น แต่ก้ออ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ประจำเดือนจะมา 5-7 วัน แต่มาไม่ตรงจะเลื่อนออกตลอด แ่ต่ประจำเดือนมาทุกเดือน และ ถ้าสมมุติว่า มีประจำเดือน 5 วัน ประมาณวันที่ 3 จะมีประจำเดือนน้อยหรือไม่มีแต่พอวันที่ 4-5 ก้อมีอีก มีอาการดังกล่าวมาเกือบปี แล้ว ยังไม่เคยไปพบแพทย์ และ ถ้าจะไปปรึกษาแพทย์ต้องไปพบแพทย์เฉพาะัด้านไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
Answer from Webmaster หมออ้วน

เท่าที่ดูน่าเป็นปัญหาไมเกรนที่สัมพันธ์กับประจำเดือนนะครับ รักษาง่ายน่ารักษาดูนะครับ ควรมาพบอายุรแพทย์ทั่วไปได้ทุกคน หรือ อายุรแพทย์ระบบประสาทก็ได้ครับ